Thách Thức Danh Hài mùa 2| Trấn Thành phiên bản tuổi 20

  • 8.749

Người chơi Tấn Lợi được giám khảo Việt Hương khen có lối diễn xuất giống Trấn Thành và Thành Lộc. Thách Thức Danh Hài mùa 2 đã trở lại với Trấn...

Cập nhật: 05/12/2016 YouTube

Theo dõi cộng đồng Khampha.tech trên facebook